Geen skool vir leerlinge van Topline op dag een van akademiese jaar

Ouers van die Topline Intermediêre skool se hulle het vandag hul kinders weerhou om die eerstedag van die 2024 akademiese jaar op die gepaste wyse te begin. Ouers en lede van die skool beheer liggaam sê dié skool sal nie begin met enige akademiese aktiwiteite alvorens die departement van onderwys na hul plei dooie luister en ag daarop slaan nie. Volgens Jenkins Esau voorsiter, van die SBL is die griewe en uitdagings wat hulle by die skool ervaar al verouderd wat ondermeer insluit, verouderde infrastruur wat ‘n groot bedeiging is vir die veiligheid van leerlinge, geen skole vervoer, omdat die skool baie vêr uit die woongebied is, en geweld op die skool roete, wat alreeds meegebring het dat leerlinge al beseer was op die roete weens geweld. Esau sê hulle vredes protes is tot voordeel van die welstand en veiligheid van leerlinge van Topline, en eis dat die department gehoor sal gee aan die probleme. Kommunikasie was gerig aan die distrik en provinsiale departement van onderwys, waarop reaksie te wagte is.

Journalist: Rene Julies
Email: rckjulies@gmail.com

Social Media